Comunicat de presă - lansare proiect STEAME Teacher Facilitators Academy

 

Comunicat de presă

 

STEAME Teacher Facilitators Academy (www.steame-academy.eu)

Codul proiectului: 101102619 — STEAME-ACADEMY. Durata proiectului: Iunie 2023 – Mai 2026

 

Un fapt acceptat pe scară largă și la baza căruia stau numeroase cercetări este acela că, la finalizarea studiilor, elevii nu și-au dezvoltat suficient competențele necesare lumii dinamice în care trăim. Învățarea integrată și învățarea bazată pe proiecte contribuie în mod substanțial la formarea și dezvoltarea acestor competențe, mai ales la nivelul claselor a VI-a – a XII-a. În ultimii 15 ani, am fost martorii unei treceri de la STEM la STEAM, iar acum – la STEAME (acronim care se referă la știință, tehnologie, inginerie, artă, matematică și antreprenoriat). Acest set de discipline abordate prin prisma învățării bazate pe proiecte este motorul formării spiritelor inovatoare și creatoare ale viitorului. Catalizatorii care pot transforma în realitate acest deziderat sunt profesorii – cei care lucrează acum și cei care se pregătesc în universități pentru cariera didactică.

Proiectul de față va construi un model de Federație Europeană ce include în rețea Academii de profesori-facilitatori STEAME, create la nivel local, avându-i ca actori principali pe profesorii-facilitatori, viitori profesioniști și experți în învățare, care vor facilita dezvoltarea competențelor tinerilor.

Academiile pentru profesorii-facilitatori STEAME vor sprijini formarea profesorilor care activează în prezent și formarea viitorilor profesori. În anumite etape, profesorii cu experiență la catedră vor deveni mentorii studenților care își doresc să devină profesori, în cadrul unui sistem european bazat pe mobilitate. Astfel, se va crea o conexiune firească între învățământul școlar și cel universitar, extinsă, eventual, și către sectorul industrial. Acești actori vor lucra împreună, contribuind la dezvoltarea durabilă a cadrelor didactice, ceea ce va duce la sporirea calității educației în Europa.  Va fi sprijinită astfel dezvoltarea profesională continuă a viitorilor profesori și se vor pune bazele viitoarelor școli în care învățarea se va desfășura prin intermediul proiectelor STEAME.

Principalele realizări inovative ale proiectului sunt:

1. Un cadru de competențe STEAME destinat profesorilor-facilitatori

2. Module/cursuri de formare STEAME destinate profesorilor-facilitatori

3. International Sharing Observatory for STEAME Learning Facilitators 

4. Dezvoltarea unei comunități de practică/mentorat și a programului de certificare a facilitatorilor STEAME

5. Recomandări de politici educaționale – Federația Europeană a Academiilor de profesori-facilitatori STEAME.

Cele enunțate mai sus se bazează pe experiențele și realizările inovatoare obținute în cadrul celor 16 proiecte finalizate sau în curs de desfășurare sub egida STEAME, în principal, proiecte de educație școlară din cadrul programului ERASMUS+KA2. Cele 5 rezultate inovatoare ale acestui proiect vor contribui la dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice, îmbunătățind, de asemenea, dimensiunea europeană a educației în fiecare țară implicată în program. Toate acestea – prin intermediul mentoratului la nivel european și a mobilitatății cadrelor didactice, într-un program de tip Educația 3.0 și 4.0, ce dezvoltă competențe adecvate pentru făuritorii viitorului.

CONSORȚIUL

1. PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF KRAKOW, (Polonia, coordonator)

2. CYPRUS MATHEMATICAL SOCIETY (Cipru)

3. UNIVERSIDADE DO ALGARVE (Portugalia)

4. UNIVERSITY OF AEGEAN (Grecia)

5. EUROPEAN ASSOCIATION OF CAREER GUIDANCE (Cipru)

6. UNIVERSITATEA SPIRU HARET (România)

7. ASOCIATIA "INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA EVALUARII IN EDUCATIE" (România)

8. PLOVDIVSKI UNIVERSITET PAISIY HILENDARSKI (Bulgaria)

9. UNIVERSITAT DE BARCELONA (Spania)

10. PAIDAGOGICAL INSTITUTE OF CYPRUS, MINISTRY OF EDUCATION (Cipru)

11. PROF. IVAN APOSTOLOV PRIVATE ENGLISH LANGUAGE SCHOOL (Bulgaria)

12. INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO (Portugalia)

13. EUROGEO VZW (Belgia)

14. DOUKAS SCHOOL (Grecia)