CURS FORMARE PROFESIONALA ACREDITAT

IDEE lanseaza programul de formare acreditat Strategii de evaluare eficienta

Rezultatele scolare din ultimii ani, evidentiate de studii internationale sau de examene si testari nationale, arata că este necesara imbunatatirea modului de evaluare continua si finala. 

Problematica evaluarii este una prioritara in contextul educational din tara noastra si destul de complexa, fiind un domeniu care in ultimii 20 de ani a suferit modificari esentiale, atat la nivel macro cat si la nivel micro. Schimbarile s-au produs atat in conceptie cat si in realizare, nu pe masura asteptarilor, desigur; dar semnalele sunt pozitive, ceea ce ne indreptateste sa credem ca exista premise pentru transformarea evaluarii intr-o activitate care sa valorizeze experientele de invatare ale elevilor, sa detemine un climat mai „uman” in acest demers, sa produca noi comportamente evaluative ale profesorilor, sa conduca la apropierea in mai mare masura a parintilor si a altor actori de mediul educational. 

Cresterea calitatii invatamantului prin realizarea unui sistem informatizat de feedback privind rezultatele învatarii va contribui la o mai buna orientare scolara si profesionala si va asigura oportunitati sporite de dezvoltare.

 Scopul programului: Pregatirea invatatorilor si a profesorilor care predau in cadrul ariilor curriculare Limba si comunicare, Matematica si Stiinte ale naturii, si Tehnologii pentru evaluare si feedback eficient in invatare

Obiectivele programului:

La finele programului, participantii vor fi capabili:

  • sa constientizeze importanta structurarii unor criterii de evaluare
  • sa descopere tipuri de solicitari care dau masura perfomantei obtinute de elevi in cadrul unei categorii de competente
  • sa construiască itemi adecvati din perspectiva unei evaluari semnificative 
  • sa clasifice itemi în functie de o suita de criterii
  • sa constientizeze importanta reflexivitatii in evaluare

Tematica sesiunilor

• Evaluarea eficienta: concepte, tehnici, strategii

• Analiza si reformularea adecvata a diferite tipuri de enunturi

• Evaluarea bazata pe competente

• Evaluarea prin utilizarea itemilor cu alegere multipla

• Criterii relevante in clasificarea itemilor

• Mecanisme de feedback pentru invatare

• Realizarea de itemi structurati pe baza criteriilor studiate

• Proiectarea, aplicarea si interpretarea rezultatelor unor probe de evaluare alcatuite conform criteriilor

• Reproiectarea probelor in functie de particularitatile elevilor si competentelor elevului.

Înscriere la curs