Inscrieri

CUM SE FAC ÎNSCRIERILE PENTRU CURSUL „COMUNICARE EFICIENTĂ PENTRU UN CLIMAT EDUCAŢIONAL PROPICE ÎNVĂŢĂRII”  

Taxa de participare:   250 lei 

Zilele de desfăşurare efectivă a cursurilor vor fi stabilite de comun acord, în funcţie de resursele de timp ale participanţilor şi ale formatorilor.

 

Pentru înscriere trebuie parcurşi următorii paşi:

1)  Se descarcă formularul de înscriere.

2)  Se completează formularul de înscriere la curs cu toate datele solicitate.

3)  Formularul completat şi semnat se trimite la IDEE prin una dintre următoarele căi: 

     a) prin fax, la numărul 0213139642

     b) prin e-mail, la adresa office@idee-org.net 

     c) formularul poate fi adus sau trimis prin poştă la sediul IDEE: Str. G-ral Berthelot, nr. 38, cod 010169, Sector 1, Bucureşti,

     Persoană de contact: Camelia Cristea

 4) Se alcătuieşte un dosar conţinând următoarele acte:

     • BI / CI - copie

     • Certificat de naştere - copie 

     • Certificatul de căsătorie (unde este cazul) - copie

     • Diploma de studii (cea mai recentă) - copie

     • Adeverinţa de salariat din partea unităţii de învăţământ - original

     • Dovada plăţii (50 lei) - copie

     • O cerere de sponsorizare, în cazul îndeplinirii uneia dintre condiţiile menţionate la ”Sponsorizări”.

Dosarul va fi predat organizatorilor în prima zi de curs.

5) Pentru confirmarea înscrierii, cu o saptămână înainte de începerea cursului, se achită un avans de  50 lei . Plata se poate face la sediul  IDEE, sau în contul  RO55PIRB4223711702001000 , deschis la Piraeus Bank România, Suc. Stirbei Vodă, cu menţiunea taxă de participare pentru programul de formare Asociaţia IDEE.

Restul taxei de participare se va achita în prima zi de curs.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numerele de telefon: 021.313.96.42; 021.243.40.36;  0756.712.807 

Persoană de contact: Camelia Cristea