Despre IDEE

Înființată în 2007, Asociația Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație (IDEE) reunește profesori și cercetători din domeniul  științelor educației, cu o bogată experiență în elaborarea programelor educaționale, în evaluare și dezvoltare de curriculum. Scopul asociației este realizarea unei comunitati profesioniste, capabile să creeze mecanisme funcționale pentru creșterea calității sistemului de învățământ preuniversitar.

Unul dintre evenimentele-cheie pe care le organizează asociația IDEE este Conferința Internațională Profesori pentru o societate bazată pe cunoaștere (www.conference2023.masterprof.ro). La cele șase ediții anterioare ale conferinței au ținut prelegeri în calitate de key-note speakers personalități de marcă din domeniul educațional: Howard Gardner, Harvard University; Pieter de Vries și Wim Veen de la  Universitatea din Delft, Olanda; Inés Maria Gómez-Chacón de la Universitatea din Madrid, Spania; Attila Szabo, de la Stockholm University, Suedia; Jean-Claude Ruano Borbalan de la  Conservatoire National des Arts et Métiers Paris, Eugenio Gonzales, Center for Global Assessments of the ETS Research & Development Division; Roza Leikin, University of Haifa; Basarab Nicolescu și Solomon Marcus, Academia Română și mulți alții.

Un alt eveniment important organizat și desfășurat de Asociația IDEE este Conferința Națională Tradiție și creativitate în școală care a însumat patru ediții și a avut drept rezultat editarea volumelor ce au reunit articolele cadrelor didactice participante.

Asociația IDEE a derulat o serie de proiecte, cu impact local sau mai extins, pentru sporirea calității educației. Le menționăm pe cele mai recente dintre acestea.

Deschidem şcoala noastră pentru toţi copiii! este proiectul care a fost implementat între 2019 și 2021, finanțat prin granturile SEE 2014-2021, Proiecte în domeniul incluziunii copiilor romi în școală. Obiectivul general al proiectului a constat în creşterea capacităţii instituţionale a şcolilor din judeţele Argeș si Dolj de a asigura o incluziune efectivă şi o educaţie de calitate a elevilor de etnie roma, alături de toţi copiii. 

Învăţământ de calitate pentru viitorul copiilor noştri, în judetul Dolj este un proiect implementat între 2018 și 2021, al cărui scop a fost să promoveze accesul egal la învăţământ, să reducă şi să prevină părăsirea timpurie a  mediului educațional, să promoveze accesul egal la învăţământul preșcolar și școlar și să reducă segregarea școlară în județul Dolj.

În toamna anului 2022, a fost implementat proiectul Să descoperim împreună tezaurul limbii române! – Un program de educație prin lectură pentru copiii români din Italia, al cărui scop a fost să contribuie la păstrarea și afirmarea identităţii lingvistice românești a copiilor români din regiunile Veneto și Friuli Veneția Giulia.

Începând cu anul 2021, Asociația IDEE a fost partener în proiectul ERASMUS+ Steame Goes Hybrid: Blueprint Guidelines and Policy Recommendations (www.steame-hybrid.eu), alături de alți colegi din Cipru, Grecia, Italia și Polonia. Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea practicilor de învățare inovative în contextul erei digitale în care trăim, prin intermediul noilor metode și tehnologii de învățare și formare.

În anul 2023, Asociația IDEE a început lucrul la un nou proiect ERASMUS+: STEAME Teacher Facilitators Academy (www.steame-academy.eu), care va contribui la  construirea unui model de Federație Europeană ce include în rețea Academii de profesori-facilitatori STEAME, create la nivel local, avându-i ca actori principali pe profesorii-facilitatori, viitori profesioniști și experți în învățare, care vor contribui la dezvoltarea competențelor tinerilor în domeniile STEAME.