• Proiect implementat de EDITURA SIGMA SRL prin Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Titlul proiectului - „Creşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor de masă – ICOM”; Contract: POSDRU 17/1.1/G/37412 

Perioada proiectului 01.11.2010 – 31.07.2012

In cadrul acestui proiect Asociatia IDEE, in calitate de partener, a participat la urmatoarele activitati:

• Constituirea echipei de implementare si mobilizarea experţilor
• Planificarea detaliată a activităţilor Intâlniri periodice ale echipei de implementare
• Evaluarea interna de proces
• Stabilirea de criterii pentru construcţia itemilor/ testelor
• Alcătuirea de itemi. Clasificarea itemilor
• Realizarea instrumentelor operaţionale de clasificare a problemelor
• Selectarea itemilor şi alcătuirea testelor care vor fi aplicate
• Pregătirea broşurilor cu subiectele testelor
• Crearea unui sistem informatic de procesare automatizată a datelor
• Realizarea unui site Administrarea instrumentelor de evaluare
• Monitorizarea şcolilor pilot
• Desfăşurarea interviurilor structurate. Interpretarea opiniilor participanţilor
• Analiza statistică a datelor. Personalizarea rezultatelor
• Transmiterea analizelor personalizate către şcoli
• Completarea şi actualizarea bazelor de date
• Elaborarea studiilor de caz
• Revizuirea sistemului de clasificare a itemilor. Revizuirea sistemului de alcătuire a testelor
• Revizuirea şi îmbunătăţirea sistemului informatic
• Actualizarea/ îmbunătăţirea site-ului
• Valorificarea bazelor de date în consilierea şcolară
• Organizarea taberelor de pregătire a elevilor
• Elaborarea unor studii/ articole privind rezultatele proiectului
• Selectarea grupurilor de lucru Intâlniri periodice ale grupurilor de lucru
• Diseminarea rezultatelor către alte şcoli înafara celor pilot
• Realizarea de programe de pregătire profesională Pregătirea şi derularea schimburilor de experienţă transnaţionale
• Realizarea unei conferinţe naţionale Realizarea unei conferinţe internaţionale în România
• Participări la conferinţe internaţionale pentru promovarea rezultatelor proiectului.